Gezondheidsnieuws onder de loep

Gezondheidsnieuws onder de loep

Ooraandoeningen zijn ziekten en storingen in de werking van het uitwendig, midden- en binnenoor. komt in het lichaam terecht via de mond of soms ook via de huid. Gehoorverlies is meestal eenzijdig (95%), heeft een voorkeursleeftijd van rond de 50, en komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. De ernst varieert van mild (ten minste 30 dB) tot ernstig (90 dB). Mevrouw De Raadt, 60 jaar, meldt zich op zaterdag op de huisartsenpost met een perifere facialisverlamming aan de linkerzijde. Verlies van smaak kan het voedingspatroon zodanig veranderen dat het leidt tot gewichtsverlies of juist -toename, ondervoeding en weerstandsverlies. Byvoorbeeld, die U.S.

Ik zat onder de vlekken. Mensen die er als kind mee besmet werden, zouden de verlamming krijgen tijdens een heropflakkering van het virus. In zeldzame gevallen ligt een tumor aan de basis. Ik heb precies hetzelfde. De aanvallen kunnen uitgelokt worden door bewegingen , zoals spreken of slikken en de pijn kan zeer hevig zijn. Soms kan het oor mee gaan doen. Deze micro-organismen gedijen goed op een nattende huid in de gehoorgang (secundaire impetiginisatie) maar omgekeerd kunnen bacteriën ook een eczeem verergeren of doen ontstaan (perifocaal eczeem).

Gezondheidsnieuws onder de loep
Ook loopt er een zenuw mee die de spanning van het trommelvlies regelt. Andere aandoeningen die vertigo veroorzaken door aantasting van het binnenoor of de zenuwverbindingen ervan, zijn bacteriële of virale infecties (bijvoorbeeld labyrinthitis, herpes zoster en mastoïditis), de ziekte van Paget, tumoren (bijvoorbeeld een tumor op de gehoorzenuw), zenuwontsteking of het gebruik van geneesmiddelen die het binnenoor beschadigen, zoals aminoglycosiden (klasse van antibiotica), acetylsalicylzuur (aspirine), het chemotherapeutische middel cisplatine en bepaalde vochtafdrijvende middelen, waaronder furosemide. Zo lukt het sluiten van het oog, het optrekken van de wenkbrauw en van de neus, het glimlachen en fluiten niet meer zo goed. Dit wordt dan ook zo snel mogelijk en liefst binnen de eerste dagen na het optreden gestart. Wanneer je er op tijd bij bent neemt de kans op verdere ontwikkeling af. Geluiden kunnen als te luid ervaren worden. De diagnose is gebaseerd op het uitsluiten van alle mogelijke oorzaken.

Soms loopt speeksel uit de mond. De nervus facialis verlamming is veroorzaakt door herpes zoster. Merk je dat delen van je gezicht wat scheef hangen, ga dan naar de dokter. Je moet immers zeker zijn dat er geen behandelbare ziekte aan de oorsprong ligt. Het herstel is ook beter als de behandeling snel wordt gestart. Voordat ‘n virus ‘n gasheersel binnegaan word dit ‘n virioon genoem; die pakkie wat die virus se genetiese materiaal bevat. Wat kan ek in so ’n geval maak, Antie?

Wat er gedurende de kuur ook is ontstaan is dat ik behoorlijke zenuwpijnen ben gaan voelen in mijn gezicht, vooral rond mijn oor en bovenop mijn hoofd. Hij vertelde mij ook dat 80% van de patiënten snel herstelt, maar ik er zeker rekening mee moest houden dat het voor mij langer zou gaan duren. Daarom wordt iedereen behandeld. Je arts start zo snel mogelijk een behandeling op met cortisone, zo mogelijk binnen de 72 uur na aanvang van de klachten. Meestal begint men met een hoge dosis, die geleidelijk wordt afgebouwd. Ik blijf ook niet lang op verjaardag omdat het me toch niet lekker zit dat Yhoran weer zo moe is. In zeldzame gevallen kan een acousticusneurinoom of brughoektumor leiden tot plotse in plaats van progressieve doofheid.

En van nou af sal dit roetine wees, want wragtag, ek hou nie van so ‘n stink gesukkel nie, en veral nie op ‘n dag wat die munisipaliteit ‘strike’ nie! Droge ogen kan men preventief behandelen met vochtinbrengende oogdruppels.

You may also like