Het Koi Herpes Virus (KHV)

Het Koi Herpes Virus (KHV)

Een SOA is een infectieziekte die je aan elkaar overdraagt via seksueel contact. De CDC zegt dat 1 op de 6 mensen tussen de leeftijden van 14 en 49 hebben genitale herpes. Veel geïnfecteerde mensen vertonen echter geen tekenen of symptomen van genitale herpes. Hoewel condooms zeer effectief zijn voor het verminderen van de overdracht van soa’s, houdt in gedachten dat er geen methode waterdicht is. Wanneer het wordt gereactiveerd, verplaatst het virus zich weer door de zenuwvezels naar de huid, waar het pijnlijke zweren vormt die op die van waterpokken lijken. Prodromal symptomen kunnen omvatten branden of jeuk waar blaren zal beginnen met het cluster. Na infectie kunnen de eerste klachten na twee tot twaalf dagen optreden.

De klachten hebben slechts betrekking op het evenwicht. Complexe aften – Deze variatie komt minder vaak voor en zien we vaak terug bij mensen die er al eerder een keer last van hebben gehad. In sommige mensen, komen de koortsblaasjes rond twee of drie keer terug elk jaar, terwijl andere mensen eens slechts een koortsblaasje en nooit opnieuw ervaren. Is simplexgingivostomatitis van de Herpes gemeenschappelijk in jonge kinderen maar het kan volwassenen ook beïnvloeden. Het belangrijkste hierbij is dat de kans op ‘’besmetting’’ velen malen verhoogd wordt wanneer de persoon een actieve herpesuitbraak heeft zoals een koortslip. Zweertjes verschijnen als kleine, met vloeistof gevulde blaasjes op de geslachtsdelen, billen of andere aangetaste gebieden. Daarnaast zijn we druk bezig specifieke testen in huis te halen om het KHV aan te kunnen tonen.

De pijn ontstaat meestal nog voor dat er huiduitslag ontstaat. ik ben er helemaal kapot van, van alles. Echter wel veilig natuurlijk. Het woord herpes komt van het Griekse werkwoord voor sluipen of kruipen en geeft treffend de verspreiding van huidwondjes weer. Wanneer in een later stadium dan contact is met het echte virus, dan kan de voorraad antistoffen worden aangesproken en is het organisme het virus snel de baas. De belangrijkste eigenschap van een herpesvirus is het vermogen om zich in een lichaam (vis, mens, etc.) te verbergen. Als u niet wilt om te dragen een condoom, zorg ervoor dat je seks vermijden, terwijl ze een uitbraak heeft, als de kans dat u het virus zijn zeer hoog in deze tijden.

Het gevolg is dat de virussen latent in het lichaam aanwezig blijven. Dit houdt in dat de gastheer drager blijft van het virus. De volgende vraag is wat nu eigenlijk een herpesvirus is. Deze symptomen beginnen meestal als prodroom enkele dagen voor het optreden van de huiduitslag. De eigenschappen van het virus zijn vertaald in een stukje DNA. Voorschriftmedicijnen omvatten pillen zoals Valtrex Famvir en crèmes zoals Zovirax en Denavir. Daaromheen zit een zogenaamd tegument.

Dit is een samenstelling van eiwitten die de cellen in de gastheer sterk beïnvloeden. Zo sterk dat de cellen van de gastheer hun eigenlijke functie niet meer kunnen uitoefenen en het virus zich ongestoord kan vermeerderen. De buitenste laag van het virus is een envelop met eiwitten. Symptomen bij oogontsteking door het herpeszostervirus Het ziektebeeld begint met pijn en roodheid van de huid rondom het oog. Bijkomende sensibele afwijkingen zoals hypesthesie, hyperalgesie of allodynie komen frequent voor. Voorbeelden waarvan de meeste mensen in eerste instantie zullen zeggen dat het hun niets zegt. In lichte gevallen kunnen zulke middelen via de mond worden ingenomen.

Voorbeelden van herpesvirussen bij mensen zijn onder andere : Herpes Simplex Virus, Varicella zostervirus en het Epstein-Barrvirus. Op het eerste gezicht zijn het nietszeggende virussen. Het verhogen van de lysine in uw dieet kan voorkomen of uitbraken sterk verminderen. Het Herpes Simplex Virus veroorzaakt wat we in de volksmond de koortslip noemen, het Varicella Zostervirus veroorzaakt waterpokken en het Epstein-Barrvirus veroorzaakt de ziekte van Pfeiffer. Herkenbare herpesvirussen. Deze antistoffen bieden de baby bescherming tot drie à vier maanden na de bevalling. : karperpokken (Carp Herpes Virus), Channel Catfish Virus (CCV), Herpes Virus Anguillae (HVA) en het Koi Herpes Virus.

Ook kan het voorkomen dat deze blaasjes en zweertjes zich binnen in de vagina, op de baarmoedermond of in de anus vormen. Wat is er bekend over het KHV? Volgens de artikelen die zijn verschenen blijkt dat de eerste specifieke melding afkomstig was uit Duitsland in 1997. Daar werden uitbraken gemeld bij zowel kwekers als particulieren. De eerste ‘grote’ uitbraak vond plaats in Israël in mei 1998. Deze vond plaats bij de firma Magnoy (zie webpagina). Van de antidepressiva is duloxetine alleen geregistreerd voor diabetische perifere neuropatische pijn.

J, Calhoun, K. Voeg alle bovenstaande ingrediënten in een spuitfles van 4 ounces, voeg de gefractioneerde kokosolie en spuit op de getroffen plaats vaak als nodig is om pijn te verlichten. Vermoedelijk zijn de isolaten uit de andere landen waar het KHV is aangetroffen van dezelfde oorsprong. De eigenschappen van het KHV zoals deze tot op heden bekend zijn, zijn als volgt. De optimale temperatuur waarbij het virus actief is ligt tussen de 17 en de 28 graden. Over het algemeen vindt een uitbraak plaats tussen enkele dagen en enkele weken nadat het virus in een vijver, bak of bassin is geïntroduceerd. De sterfte als gevolg van een uitbraak kan oplopen tot 100%.

Het Koi Herpes Virus (KHV)
Het KHV is soortspecifiek, net als alle andere herpesvirussen. De vissen welke gevoelig zijn voor het KHV zijn de koi-karper en de gewone karper, waarbij de gewone karper nog gevoeliger lijkt dan de koikarper. Aloë sap, zoals gezegd Kalanchoe juice – de ideale oplossing voor de behandeling van herpes. andere variëteiten. Vissen welke niet gevoelig zijn voor het KHV zijn o.a. de goudvis, de graskarper, de goudwinde en de steur. Allen vissen welke vaak bij koikarpers in een vijver worden gehouden.

Het KHV is stressafhankelijk, d.w.z. dat het KHV alleen toeslaat op het moment dat een vis verzwakt is door wat voor vorm van stress dan ook. Dit noemen we dan ook een secundair pathogeen. De meest voorkomende stressfactoren waarbij het KHV kan uitbreken zijn met name het verplaatsen van een vis van het ene verblijf naar het andere of de introductie van een vis in een bestaande populatie vissen. De meest voorkomende uitbraken vinden plaats doordat een vis met KHV in een vijver cq. bassin wordt geplaatst met vissen welke nog nooit in aanraking zijn geweest met het KHV. Het gevolg is dat de rust is verstoord doordat een nieuwe vis in de groep wordt geplaatst.

Dit ervaren de vissen als stress, met als gevolg dat de weerstand tijdelijk door de stress afneemt. Het virus krijgt vervolgens vrij spel waardoor de vissen ziek worden en vervolgens vaak doodgaan. – Kieuwverkleuring – Kieuwnecrose – Ingevallen ogen – Bleke plekken op de huid – Overmatige slijmproductie op huid en kieuwen – Huidlaesies – Organen vertonen vaak weinig symptomen – Schrikachtig gedrag, etc. – Vermagering/niet meer eten – Luchthappen – Disoriëntatie – Ruwe huid – Slijmhuid laat los, etc. Alle leeftijden van karpers zijn gevoelig voor het KHV, maar in de praktijk zijn de grotere karpers gevoeliger dan de jongere karpers. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de ontwikkeling van de jongere vissen nog in volle gang is en ze daardoor makkelijker kunnen aanpassen in tegenstelling tot grotere karpers welke al min of meer klaar zijn met ontwikkelen. Een vergelijking hiervoor zijn de kinderziekten.

Wanneer ouderen een kinderziekte krijgen dan hebben zij er vaak veel meer last van dan kinderen die dezelfde ziekte krijgen. De celkweek is de meest betrouwbare methode. Echter ook de minst snelle. Het voordeel hiervan is dat het actieve virus wordt aangetoond. Het nadeel is dat het enkele weken in beslag neemt. Met de viruskweekmethode wordt het virus gekweekt op een laagje cellen welke gevoelig zijn voor het KHV. Indien het virus in een monster aanwezig is zullen de cellen kapot gaan.

Indien er in een monster geen KHV aanwezig is zullen de cellen intact blijven en geen afwijkingen vertonen. Met de electronenmicroscoop kan een herpesvirus worden aangetoond. Echter er moeten voldoende deeltjes aanwezig zijn om het virus te kunnen detecteren. Meestal wordt een virus welke is geïsoleerd op cellen bevestigd met de electronenmicroscoop. De PCR-test is de snelste test. Binnen een dag is het resultaat bekend. Met een PCR-test kan je het DNA van het virus aantonen.

De voordelen zijn dat het resultaat snel bekend is en dat kleine hoeveelheden kunnen worden aangetoond. Om er zeker van te zijn dat actief virus in de vissen aanwezig is zal altijd virusisolatie moeten worden uitgevoerd ter bevestiging. Op dit moment zijn er geen medicijnen beschikbaar tegen het KHV. Het is sowieso erg lastig om tegen een virus medicijnen te ontwikkelen. Er is op het moment slechts een enkele methode welke resultaat kan bieden. Dit is de temperatuur gedurende een dag op 30-32 graden brengen en vervolgens langzaam laten afkoelen naar normale temperatuur. Wat er dan gebeurd is dat het virus niet meer optimaal kan functioneren doordat de temperatuur te hoog is.

Door de hoge temperaturen is het afweersysteem van de vis erg actief, met als gevolg dat de vis weerstand opbouwt tegen het virus. De hogere temperatuur doodt het virus echter niet, de vissen blijven dus drager van het virus. Daarbij is het van belang om stress zoveel mogelijk te voorkomen anders kan het virus alsnog zijn vernietigende werking doen. De grootste vraag is : kunnen we een uitbraak voorkomen en zo ja, hoe? De vrouwtjes graven gangetjes in de huid en leggen daar hun eitjes. Iets wat voor een koiliefhebber de normaalste zaak van de wereld is. Als er veranderingen plaatsvinden dan kan er direct worden ingegrepen.

Daarnaast zijn er nog andere preventieve maatregelen te bedenken om grote uitbraken te voorkomen. Een belangrijke zaak daarin is de ontwikkeling van een sneltest om het virus aan te kunnen tonen. De opzet is om de PCR-test naar Nederland te halen. Verder krijgen wij de specifieke KF-1 cellijn vanuit Engeland om het virus te kunnen kweken. De meest ideale situatie die hieruit kan ontstaan is dat importeurs hun vissen kunnen laten testen vóór distributie in Nederland worden gedistribueerd. Dit zal zeker op korte termijn niet mogelijk zijn, omdat het op het moment niet mogelijk is om dragers aan te kunnen tonen. Het zijn vaak dragers welke in een vijver of bassin worden uitgezet waarna de andere vissen razendsnel ziek kunnen worden.

Een alternatieve methode die kan worden toegepast om grote uitbraken te voorkomen is het volgende : De nieuw aangekochte vis wordt (uiteraard) in quarantaine gezet. Om bij wijze van test te bepalen of zo’n nieuwe vis drager is van het KHV kan men een vis uit de al bestaande vijver of bassin samen met de nieuwe vis in de quarantaine bak zetten. Wanneer de vis uit de vijver verschijnselen van een KHV-besmetting vertoond blijft het verlies beperkt tot maximaal 1 vis en wordt het probleem niet over de gehele vijver verspreid. Verder kunnen eventuele besmettingen worden beperkt door integrale ketenkwaliteit. Dit houdt in dat men bij zo min mogelijk handelaren vis aanschaft, bij voorkeur slechts bij één handelaar, die zich laat certificeren voor KHV. Indien men een uitbraak heeft ga dan niet met de zieke vissen slepen, maar laat een expert naar u toe komen. Met het slepen van de zieke vis wordt het probleem alleen maar erger.

Daarnaast bestaat de kans dat je het virus alleen maar verspreidt en daar zullen andere koiliefhebbers niet blij mee zijn. Gezien het feit dat het probleem KHV in Nederland behoorlijke vormen lijkt aan te nemen, gebaseerd op zowel telefonische berichtgeving als berichten welke via internet zijn waar te nemen, blijkt het noodzakelijk om verder onderzoek te verrichten. Naast dat wij als vraagbaak kunnen fungeren is ook een start gemaakt begin 2000 met het opzetten van zowel een nationaal als een internationaal netwerk. Dit om zoveel mogelijk kennis te bundelen en elkaar op de hoogte te houden van de stand van zaken. Het is dan ook zaak om mogelijke uitbraken te melden bij de vereniging, bij ons of een andere expert op dat gebied. Zoals eerder gemeld zijn we bezig met het binnenhalen van diverse mogelijkheden om het KHV aan te kunnen tonen. Zowel de beschrijving van de PCR-test als de KF-1 cellen om het virus te kunnen isoleren zijn aangevraagd en inmiddels hebben we ook de toezegging dat een en ander onze kant op komt.

You may also like