Nishikigoi Vereniging Nederland heet u welkom op haar website

Nishikigoi Vereniging Nederland heet u welkom op haar website

De eerste uitbraak is over het algemeen de meest uitgesproken onder mensen die de ontwikkeling van symptomen; symptomen optreden normaal gesproken ongeveer twee weken na infectie. Genitale herpes is minder vaak voor bij mannen. Als u mondelinge herpes hebt, kunt u over-the-counter (OTC) medicijnen om te verkorten uw breakout kopen. De infectie is besmettelijk in dit stadium. Zij kunnen de duur van de aanval ook verkorten en de ernst van de klachten verminderen. Soms wordt echter een termijn van drie of zes maanden aangehouden. Een virus is nog altijd gemiddeld honderd keer kleiner dan een cel, dit kun je vergelijken met een verschil in grootte tussen een mens en een wolkenkrabber.

Tijdens deze fase het virus is verhuizen naar de oppervlakte zenuwcellen en 12 tot 36 uur zal verschijnen later. Wel kan het virus zich handhaven in Hybriden (kruisingen met aan karpers nauw verwandte andere vissen). Behandeling van herpes genitalis Het herpes-virus blijft voor altijd in je lichaam. Behalve pijn bestaan er tintelingen, veranderd gevoel van de huid en jeuk. De pijn wordt als brandend, kloppend, dof en jeukend beschreven. Meestal geneest de ontsteking vanzelf binnen enkele weken, ook zonder behandeling. Het is dus mogelijk dat grootouders met gordelroos de bron zijn voor waterpokken bij een van hun kleinkinderen.

Een gezond mens zal bijvoorbeeld op eigen kracht een griepvirus binnen enkele weken de baas zijn. Een geïnfecteerde persoon kan de besmetting ook op anderen overbrengen zonder zelf zichtbare symptomen van de ziekte te hebben. Bij vaccinatie wordt een dood of afgezwakt virus toegediend zodat het lichaam alvast kan beginnen met het maken van antistoffen. Komen er tweede instantie bacteriën en mycoplasma’s aan te pas dan heeft een antibiotica behandeling wel zin. De symptomen kunnen ernstig in de eerste aflevering (bekend als de “primaire” attack), en kan onder meer koorts, gezwollen klieren, bloedend tandvlees, hoofdpijn, keelpijn of vele pijnlijke pijnlijke (en) rond de mond. Als uw systeem verzwakt is, heb je meer kans op complicaties, zoals ernstige infectie of ziekte te ontwikkelen. Dan blijft het virus van herpes uw leven lang bij u.

Net als herpes simplex veroorzaakt deze variant van herpes infectiesymptomen op de huid in de vorm van met vocht gevulde blaasjes. Het kan gebruikt worden  om een aanval die men voelt aankomen te onderdrukken of om de symptomen zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Vaak vindt besmetting al in de kinderjaren plaats. Ontstaan: Door besmetting van andere karpers of water waarin besmette karpers zitten/zaten. Er bestaat geen geneesmiddel dat het herpesvirus uit het lichaam laat verdwijnen. Er bestaat geen behandeling om het virus uit het lichaam te laten verdwijnen. RRP komt meestal bij kinderen voor, na overdracht van HPV tijdens de bevalling, maar kan ook bij volwassenen optreden.
Nishikigoi Vereniging Nederland heet u welkom op haar website

Preventie: Quarantaine, immuunschema* of vaccinatie**. Tien procent van de patiënten met een acute herpes zoster infectie houdt jarenlang een PHN. Zwangeren die ooit een genitale herpesinfectie hebben doorgemaakt, moeten dit melden aan de verloskundige. Niet te vergeten, vermijd het dragen van kleding over het getroffen gebied voor minstens 15-20 minuten om genoeg tijd om olie in de huid te geven. Symptomen: Kieuwverwoesting en verslijming, ingevallen ogen, soms herpesachtige “ringen” op de huid, overmatige slijmproductie, verlies van de slijmhuid, huidwondjes, stress, ongecoördineerd zwemmen, verlies van eetlust, luchthappen. Meestal geen inwendige symptomen. Sommige vissen vertonen in het geheel géén symptomen.

De ziekte kan zo snel toeslaan, dat de dood al intreedt vóór allerlei uiterlijke symptomen zich openbaren. Dit zal vooral gebeuren in de voor het virus ideale temperatuur van 22-24 graden Celsius, waarin het zich zeer snel kan vermeningvuldigen. Bij lagere (18-21 graden Celsius) of hogere (25-28 graden Celsius) gaat de ziekte minder snel en zullen zich vaak wel symptomen gaan voordoen, simpelweg vanwege het feit dat de vis iets meer tijd heeft om tegen het virus te “vechten”. Als de detectie van herpes bij zwangere arts voorschrijft antivirale therapie, met inbegrip van de voorbereidingen voor de interne en externe tabletten zalf toepassing. Nog een tip van traditionele geneeskunde – gebruikt voor de behandeling van herpes oorsmeer, die een wattenstaafje verwijderd uit het oor. In principe dient hiervoor een vis te worden opgeofferd. Van deze vis wordt kieuw- en nierweefsel afgenomen.

In Nederland wordt dit soort onderzoek uitgevoerd door het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle (CIDC). Het laten onderzoeken van een vis op KHV is alleen zinvol als de vis voorafgaand aan het onderzoek enkele weken op de voor KHV optimale temperatuur heeft doorgebracht (rond de 22-24 graden Celsius). Dragerschap (besmette vis zonder ziekteverschijnselen, meestal doordat het geen periode in de optimale temperatuursrange heeft doorgebracht) is met RTPCR niet aan te tonen! Een ELISA testset. De huidontsteking vindt vooral plaats bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar. Door bloedonderzoek zoekt men naar het echte virus of in uitwerpselen waar men zoekt naar de specifieke eiwitmantel van het virus. ELISA heeft alleen zin als de vis daadwerkelijk ziek is of net hersteld van KHV.

Dragerschap of langer geleden ziek geweeste karpers zijn niet aan te tonen met ELISA. ELISA is nog niet voor particulieren verkrijgbaar. Het grote voordeel van deze test is dat het gemakkelijk meegenomen kan worden. Binnen niet afzienbare tijd verwacht ik dat de koidokters ELISA standaard in hun uitrusting zullen meevoeren tijdens de vijverbezoeken. Hierdoor verwacht ik dat het aantal overlijdensgevallen dat onder de noemer “KHV” wordt geschaard, maar niet gestaafd is door onderzoek in Lelystad, zal afnemen. Behandeling: Geen echte behandeling mogelijk. Overheating kan het virus een halt toeroepen, zodat het afweergestel van de karper het virus kan overwinnen.

Onbekend is of de karper hierna drager blijft en nog belangrijker, andere vissen kan besmetten.

You may also like